PROJE VE TEDARİK ZİNCİRİ Y?NETİMİ

PROJE VE TEDARİK ZİNCİRİ Y?NETİMİ

PROJE VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Artan rekabet ko?ullarında yurtdı?ından uygun maliyetle ithal edilen malzemelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüz ko?ullarında tedarikçilerden temin edilen malzemelerin do?ru zamanda do?ru yerde olması ve en dü?ük maliyetle tedarik edilmesi gerekmektedir. Proje ve tedarik zinciri yönetimi ciddi bir bilgi ve ileti?im a?ı gerektirmekte olup firmalar adına tarafımızdan yürütülmektedir.

TALEP FORMU

2018 KAMPS- Tm Haklar Sakldr